נאור גלברג
14/01/2024

רכישת דירה ראשונה היא צעד משמעותי בחיים של כל אחד. זהו נכס יקר ערך שיכול לספק מקום מגורים בטוח ומרווח למשפחה, כמו גם השקעה כלכלית עתידית. עם זאת, רכישת דירה ראשונה כרוכה גם בתשלום מס רכישה, אשר יכול להיות משמעותי.

מס רכישה הוא מס המוטל על רכישת נכס מקרקעין, כגון דירה, בית, מגרש או שטח מסחרי. גובה המס נקבע על ידי מחיר הרכישה של הנכס, וכן על ידי נתונים נוספים, כגון סוג הנכס, מיקומו וכו'.

בישראל, מס רכישה על דירה ראשונה נמוך יותר מאשר מס רכישה על דירה שנייה ומעלה. זאת, במטרה לעודד צעירים לרכוש דירה ראשונה ולהקל עליהם את ההוצאה.

הגדרה של דירה ראשונה

ההגדרה של דירה ראשונה בישראל היא:

דירה המשמשת למגורי הרוכש בישראל, והיא דירתו היחידה בישראל.

דירה תיחשב כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, בנוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1997, או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה לא עולה על שליש, או חלק בדירה שקיבל בירושה שחלקו שלו לא עולה על מחצית.

לפי הגדרה זו, דירה ראשונה היא דירה שמיועדת למגורי הרוכש, והיא הדירה היחידה שלו בישראל. דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1997, או דירה שחלקה של הרוכש בה לא עולה על שליש, או חלק בדירה שקיבל בירושה שחלקו שלו לא עולה על מחצית, לא תחשב כדירה ראשונה.

ההגדרה של דירה ראשונה חשובה מכיוון שהיא קובעת את גובה מס הרכישה שיש לשלם על רכישת הדירה. דירה ראשונה פטורה ממס רכישה, בעוד שדירה שנייה ומעלה חייבת במס רכישה בשיעורים שונים.

מעוניינים בייעוץ ראשוני? השאירו פרטים ונחזור אליכם

  שדה חובה

  שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

  שליחה

  שיעורי מס רכישה לדירה ראשונה

  נכון לינואר 2024, שיעורי מס רכישה לדירה ראשונה הם כדלקמן:

  • מדרגה ראשונה: עד 1,978,745 ש"ח – פטור ממס
  • מדרגה שנייה: מ-1,978,745 ש"ח עד 2,347,040 ש"ח – 3.5%
  • מדרגה שלישית: מ-2,347,040 ש"ח עד 6,055,070 ש"ח – 5%
  • מדרגה רביעית: מ-6,055,070 ש"ח ועד 20,183,565 ש"ח – 8%
  • מדרגה חמישית: מ-20,183,565 ש"ח – 10%

  תקנות מס רכישה לדירה ראשונה

  תקנות מס רכישה לדירה ראשונה קובעות את שיעורי המס והפטורים החלים על רכישת דירה ראשונה בישראל. התקנות מגדירות מהי דירה ראשונה, ומהן הדרישות הנדרשות על מנת לזכות בפטור ממס רכישה או במס רכישה מופחת.

  תקנות מס רכישה לדירה ראשונה פורסמו לראשונה בשנת 1974, והן עודכנו מספר פעמים מאז. התקנות הנוכחיות הן התקנות שפורסמו בשנת 2022.

  שיעורי מס רכישה לדירה ראשונה

  תקנות מס רכישה לדירה ראשונה קובעות מספר מדרגות מס, בהתאם לשווי הדירה. מדרגות המס הן כדלקמן:

  מדרגת מס שווי דירה שיעור מס
  ראשונה עד 1,978,745 ש"ח פטור
  שנייה מ-1,978,745 ש"ח עד 2,347,040 ש"ח 3.5%
  שלישית מ-2,347,040 ש"ח עד 6,055,070 ש"ח 5%
  רביעית מ-6,055,070 ש"ח ועד 20,183,565 ש"ח 8%

   

  לדוגמה, אם רוכש דירה ראשונה בשווי 2,000,000 ש"ח, הוא יהיה חייב בתשלום מס רכישה בשיעור של 3.5%, בסך של 70,000 ש"ח.

  תשלום מס רכישה

  מס רכישה לדירה ראשונה ישולם למנהל רשות המסים תוך 60 יום מיום הרכישה. ניתן לשלם את המס במזומן, בהמחאה, או בהעברה בנקאית.

  השלכות מס רכישה לדירה ראשונה

  השלכות מס רכישה לדירה ראשונה יכולות להיות משמעותיות. ראשית, מס רכישה יכול להגדיל את העלות הכוללת של רכישת הדירה. שנית, מס רכישה יכול להשפיע על החלטת הרכישה, כאשר רוכשים עשויים להעדיף לרכוש דירה זולה יותר כדי להימנע מתשלום מס גבוה. בהתאם לכך, לפני רכישת דירה ראשונה מומלץ מאוד להיוועץ עם עורך דין המומחה במיסוי מקרקעין.

  פטורים ממס רכישה לדירה ראשונה

  תקנות מס רכישה לדירה ראשונה קובעות מספר פטורים ממס רכישה לדירה ראשונה. בין היתר, פטורים ממס רכישה:

  • רוכשים בני 35 ומטה
  • רוכשים המתגוררים ביישובים פריפריאליים
  • רוכשים זכאים לדיור מוגן
  • רוכשים המתגוררים בנכס הנמצא בקו ראשון לים

  מס רכישה דירה ראשונה

  רוכשים בני 35 ומטה

  רוכש דירה ראשונה שהוא בן 35 ומטה זכאי לפטור ממס רכישה על חלקה של הדירה בשווי עד 1,805,545 ש"ח. לדוגמה, אם רוכש דירה ראשונה בשווי 2,000,000 ש"ח והוא בן 35 ומטה, הוא יהיה חייב בתשלום מס רכישה בשיעור של 5%, בסך של 100,000 ש"ח, אך רק על 200,000 ש"ח (2,000,000 ש"ח – 1,805,545 ש"ח).

  רוכשים המתגוררים ביישובים פריפריאליים

  רוכש דירה ראשונה המתגורר בישוב פריפריאלי זכאי לפטור ממס רכישה על חלקה של הדירה בשווי עד 2,250,000 ש"ח. יישובים פריפריאליים מוגדרים בתקנות מס רכישה לדירה ראשונה. לדוגמה, אם רוכש דירה ראשונה בשווי 2,500,000 ש"ח והוא מתגורר בישוב פריפריאלי, הוא יהיה חייב בתשלום מס רכישה בשיעור של 3.5%, בסך של 87,500 ש"ח, אך רק על 250,000 ש"ח (2,500,000 ש"ח – 2,250,000 ש"ח).

  רוכשים זכאים לדיור מוגן

  רוכש דירה ראשונה שהוא זכאי לדיור מוגן זכאי לפטור ממס רכישה על כל חלקה של הדירה. דירות לדיור מוגן מוגדרות בתקנות מס רכישה לדירה ראשונה.

  רוכשים המתגוררים בנכס הנמצא בקו ראשון לים

  רוכש דירה ראשונה המתגורר בנכס הנמצא בקו ראשון לים זכאי לפטור ממס רכישה על חלקה של הדירה בשווי עד 2,500,000 ש"ח. לדוגמה, אם רוכש דירה ראשונה בשווי 3,000,000 ש"ח והוא מתגורר בנכס הנמצא בקו ראשון לים, הוא יהיה חייב בתשלום מס רכישה בשיעור של 5%, בסך של 150,000 ש"ח, אך רק על 500,000 ש"ח (3,000,000 ש"ח – 2,500,000 ש"ח).

  חשוב לציין כי פטורים ממס רכישה לדירה ראשונה ניתנים בכפוף לעמידה בדרישות מסוימות, כגון גיל הרוכשים, מיקום הדירה וכו'.

  הצהרה על רכישת דירה ראשונה

  הצהרה על רכישת דירה ראשונה היא כדלקמן:

  אני, [שם], [מספר תעודת זהות], [תאריך לידה], [מיקום מגורים], מצהיר/ה בזאת כי:

  • אני רוכש/ת את הדירה [מספר תעודת זהות של המוכר], [שם הדירה], [כתובת הדירה], [שווי הדירה]
  • הדירה היא דירה ראשונה עבורי, כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963
  • אני עומד/ת בתנאים לקבלת פטור ממס רכישה על הדירה, כמפורט בתקנות מס רכישה לדירה ראשונה

  אני מאשר/ת כי ידוע לי כי הצהרה זו מהווה תנאי לקבלת פטור ממס רכישה על הדירה, וכי הצהרה כוזבת עלולה להוביל לנקיטת הליכים משפטיים נגדי (בתוספת חתימה ותאריך)

  הצהרה זו יש להגיש למנהל רשות המסים תוך 60 יום מיום הרכישה.

  הצהרה זו ניתן להגיש באופן מקוון באמצעות אתר רשות המסים, או באופן ידני במשרדי רשות המסים.

  בנוסף להצהרה זו, יש לצרף להצהרה את המסמכים הבאים:

  • חוזה הרכישה של הדירה
  • נסח טאבו של הדירה
  • תעודת זהות של הרוכש/ת
  • תעודת זהות של המוכר

  אם הרוכש/ת מבקש/ת לקבל פטור ממס רכישה על בסיס פטרון מסוים, יש לצרף להצהרה גם את המסמכים המתאימים להוכחת עמידה בדרישות הפטור.

  כיצד ניתן לשלם מס רכישה?

  ניתן לשלם מס רכישה בשתי דרכים:

  1. תשלום מקוון

  ניתן לשלם מס רכישה באופן מקוון באמצעות אתר רשות המסים. לשם כך, יש להיכנס לאתר רשות המסים, לבחור בשירות "תשלום מסים", ולאחר מכן לבחור בשירות "מס רכישה". לאחר מכן, יש למלא את הפרטים הדרושים, כגון מספר שומה, מספר תעודת זהות, סכום המס, וכו'. ניתן לשלם את המס באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית.

  1. תשלום ידני

  ניתן לשלם מס רכישה באופן ידני במשרדי רשות המסים. לשם כך, יש להביא את המסמכים הבאים:

  • שובר תשלום מס רכישה
  • חוזה הרכישה של הדירה
  • נסח טאבו של הדירה
  • תעודת זהות של הרוכש/ת
  • תעודת זהות של המוכר

  אם הרוכש/ת מבקש/ת לקבל פטור ממס רכישה על בסיס פטרון מסוים, יש להביא גם את המסמכים המתאימים להוכחת עמידה בדרישות הפטור.

  3. שובר תשלום מס רכישה

  ניתן לקבל שובר תשלום מס רכישה באחד מהאופנים הבאים:

  • ניתן להזמין שובר תשלום מס רכישה באופן מקוון באמצעות אתר רשות המסים. לשם כך, יש להיכנס לאתר רשות המסים, לבחור בשירות "תשלום מסים", ולאחר מכן לבחור בשירות "מס רכישה". לאחר מכן, יש למלא את הפרטים הדרושים, כגון מספר שומה, מספר תעודת זהות, סכום המס, וכו'.
  • ניתן לקבל שובר תשלום מס רכישה באופן ידני במשרדי רשות המסים. לשם כך, יש להביא את המסמכים הבאים:
   • חוזה הרכישה של הדירה
   • נסח טאבו של הדירה
   • תעודת זהות של הרוכש/ת
   • תעודת זהות של המוכר

  מס רכישה ישולם למנהל רשות המסים תוך 60 יום מיום הרכישה.

  סיכום

  מס רכישה לדירה ראשונה הוא מס המוטל על רכישת דירת מגורים בישראל, כאשר הדירה היא דירתו היחידה של הרוכש בישראל.

  אלו שזכו בפטורים ממס זה יכולים לאפשר לעצמם ולמשפחות שלהם לרכוש דירה במחיר מוזל יותר, ולהקל על התקציב המשפחתי.

  עומדים לפני רכישת הדירה הראשונה שלכם? מזל טוב!

  אם אינכם עומדים בקריטריונים לפטור, ייתכן מאוד שתיאלצו לשלם את מס הדירה הראשונה.

  לפני שאתם חותמים על החוזה ומתחילים בהליך התשלומים, אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו.

  נאור גלברג, עורך דין מקרקעין בעל ניסיון רב שנים, ישמח ללוות אתכם לכל אורך תהליך רכישת הדירה.

  הוא יספק לכם ייעוץ מקצועי ומקיף בכל שלבי הרכישה, החל מהערכת שווי הדירה, דרך המו"מ עם המוכר, ועד לחתימה על חוזה הרכישה.

  הליווי של עו"ד גלברג יבטיח לכם את העסקה הטובה ביותר עבורכם, תוך שמירה על האינטרסים שלכם.

  צרו איתנו קשר עכשיו – 072-3303593

  מעוניינים בייעוץ ראשוני? השאירו פרטים ונחזור אליכם

   שדה חובה

   שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

   שליחה

   עו''ד נאור גלברג

   עורך דין ושמאי המקרקעין נאור גלברג, הינו בעל תואר ראשון B.LL במשפטים בהצטיינות, ובוגר התכנית ללימודי שמאות מקרקעין מאונ' אריאל. עו"ד נאור גלברג מחזיק בניסיון של למעלה מעשור בתחום הנדל"ן, במהלכן ליווה למעלה מ-500 עסקאות נדל"ן, בהן זכה ללוות מאות עסקאות נדל"ן, לרבות עסקאות מכר של דירות יד שנייה ודירות מקבלן, זאת לצד ליווי וייצוג בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות קומבינציה, ליווי תב"עות וייצוג מול ועדת תכנון, מיסוי מקרקעין קבוצות רכישה ועוד. עו"ד נאור גלברג משמש כחבר בוועדת קניין, בוועדת התחדשות עירונית ובוועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עורכי הדין.

   לייעוץ בוואצאפ
   מתלבטים? לייעוץ ראשוני ללא עלות
   השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם

    שדה חובה

    שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

    שליחה