נאור גלברג
12/11/2023

עורך דין לענייני צוואה יסייע לכם להתמודד עם מצבים מורכבים וקשים הן מן הבחינה המשפטית והן מן הבחינה האישית. עד סוף המאה הקודמת, כתיבת צוואה הייתה שמורה לבעלי אמצעים או לאנשים שהיו מצויים במצבים משפחתיים מורכבים שהצריכו סידורי ירושה סבוכים. אף על פי כן, בשנים האחרונות עלתה המודעות הציבורית לחשיבותה של כתיבת צוואה, וכיום ניסוח צוואה באמצעות עורך דין צוואות וירושות הוא בגדר חיזיון נפרץ.

משרד עורכי דין צוואות וירושות נאור גלברג מעניק ללקוחותיו ליווי משפטי אמין ומקצועי בניסוח צוואה מקצועית. המשרד פעל לאורך השנים בשני צדי המתרס – הן בהגנה על צוואות והן בהתנגדות לצוואות, ובכך רכש את הכלים הנדרשים על מנת לסייע ללקוחות למנוע מצבים שבהם צדדים שלישיים יתנגדו לצוואה או יטילו ספק בתקפות שלה כבר בשלב ניסוח הצוואה.

מעוניינים בייעוץ ראשוני? השאירו פרטים ונחזור אליכם

  שדה חובה

  שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

  שליחה

  מהו מעמדן החוקי של צוואות?

  צוואה הינה מסמך שבמסגרתו יכול אדם לקבוע מי יירש את הנכסים והרכוש שלו לאחר שילך לעולמו. אין חובה בחוק לערוך צוואה, וההחלטה האם לנסח צוואה נתונה בידיו של כל אדם בהתאם לרצונו. על מנת להקל על עריכתה של צוואה, חוק הירושה מאפשר לנסח צוואות בקלות וללא עלויות נוספות. אף על פי כן, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין צוואות בעת ניסוח הצוואה, על מנת למנוע מצבים שבהם אדם פלוני יביע את התנגדותו לצוואה. בקיאותו של עורך דין לענייני צוואה בדין תסייע לכם להתמודד עם התנגדויות לצוואה בצורה המיטבית. צוואה עשויה להכיל קווים מנחים בלבד לביצועה או הוראות מפורטות. אם אדם רשם כמה וכמה צוואות, הרי שיש תוקף משפטי רק לצוואה המאוחרת ביותר בזמן. ישנן ארבע דרכים הקבועות בחוק שלפיהן ניתן לערוך צוואה בעלת תוקף משפטי מחייב – צוואה בכתב, צוואה בעל פה, צוואה בפני רשות וצוואה בפני עדים. על אודות כל אחת מן הדרכים המנויות לעיל נפרט בהרחבה להלן:

  סוגי הצוואות המותרות על פי הדין בישראל​

  צוואה בכתב צוואה בפני עדים צוואה בפני רשות צוואה בעל פה
  מי מוסמך לערוך את הצוואה? המצווה בלבד רשאי לערוך צוואה בכתב. צוואה שתיכתב בידי אדם אחר תהא חסרת תוקף בכפוף לחריגים הקבועים בחוק. צוואה בפני עדים יכולה להיכתב על ידי כל אדם, הן בכתב יד והן בדפוס. ראשית, דבריו של המצווה יאמרו בפני הרשות הרלוונטית (קרי, נוטריון, שופט או דיין).
  שנית, במידה שדברי המצווה הובאו בפני שופט או דיין, הם יועלו על הכתב ותצורף אליהם חתימתם של אותו שופט או דיין.
  צוואה בעל פה תיאמר בפני שני עדים לכל הפחות.
  מהם התנאים שיש לעמוד בהם על מנת שהצוואה תהיה תקפה מן הבחינה המשפטית? על הצוואה להיכתב על ידי המצווה. יש לצרף לצוואה חתימה ותאריך. ראשית, על הצוואה להיערך בפני שני עדים. שנית, על העדים שרשומים על גבי הצוואה להיות העדים שבפניהם היא נערכה בפועל. שלישית, יש לצרף לצוואה את תאריך עריכתה וכן את חתימתו של המצווה על גבי כל העמודים במסמך. במקרה שבו הצוואה נערכה בפני דיין או שופט, הצוואה תאושר מהרגע שבו הם חתמו על המסמך. במקרה שבו הצוואה נערכה בפני נוטריון, על הנוטריון לעמוד בנוהל צוואה נוטריונית לפי חוק הנוטריונים, תקנות הירושה וחוק הירושה. ראשית, על העדים להעלות על הכתב את רצונו של המצווה ולהפקיד את זיכרון הדברים במשרדו של רשם הירושות. שנית, הצוואה תהא תקפה רק במידה שהמצווה מנוע מבחינה בריאותית לערוך צוואה אחרת בתוך שלושים יום ממועד עריכתה.
  אילו יתרונות גלומים בצוואה זו? כל אדם יכול לכתוב צוואה בכתב יד בקלות ובפשטות. ראשית, ישנם לכל הפחות שני עדים שיכולים להוכיח בקלות את רצונו של המצווה. שנית, יש אפשרות לתעד בווידאו את פעולת עריכת הצוואה. מומלץ לעשות כן על מנת לצמצם את ההתנגדויות הפוטנציאליות לצוואה. שלישית, יש אפשרות להפקיד את הצוואה אצ רשם הירושות, ששומר את המסמך לתקופה ארוכה. אין אפשרות לזייף צוואה זו משום שהיא תימסר ליורשים רק לאחר פטירתו של המצווה. ראשית, הצוואה תיכנס לתוקף מיד עם חתימת הנוטריון או השופט על המסמך. שנית, לא ניתן לזייף אותה. במידה שאדם גוסס או צפוי לעבור הליך רפואי שיש חשש שלא יצא ממנו בחיים, המדובר באפשרות זמינה ומהירה לערוך צוואה.
  אילו חסרונות גלומים בצוואה זו? ראשית, אין אפשרות להוכיח שהמצווה אכן ניסח את הצוואה. שנית, בית המשפט נתקל לעתים קרובות בנסיבות שבהן זויפו צוואות בכתב או שנכתבו תחת כפיה. ישנם קשיים בהבאת שני עדים מהימנים במקרים שבהם המצווה גוסס או צפוי לעבור הליך רפואי שישנו חשש כי לא ישרוד. ראשית, צוואות בפני דיין או שופט נחשבות נדירות במיוחד. שנית, צוואות שנערכות בפני נוטריון דורשות ממנו לעמוד בתנאים מכבידים על מנת שתהא תקפה. ראשית, צוואה זו תקפה רק אם המצווה צפוי לסיים את חייו בקרוב. שנית, על העדים לכלול את דבריו של המצווה בזיכרון דברים.

   

  כיצד עורך דין לענייני צוואה יסייע לכם להימנע מסכסוכים משפחתיים?

  לעורך דין מקרקעין  ישנם הכלים  בכלים שאין ברשותם של עורכי דין לצוואות סטנדרטיים. הידע והניסיון שרכש בתחום הנדל"ן יסייע לו לערוך צוואה שתחלק את הנכסים שלכם בצורה המדויקת ביותר על מנת למנוע סכסוכים. להלן מספר עצות לצמצום סכסוכי ירושה למינימום האפשרי:

  ערכו את הצוואה כשמצבכם מאפשר לכם לפעול בשיקול דעת

  העילה הנפוצה ביותר להתנגדות לצוואה היא השפעה בלתי הוגנת על מנסח הצוואה או היעדר כשירות מצדו לכתוב צוואה. לכן, על מנת למנוע מראש התנגדות מעילה זו, מומלץ לערוך את הצוואה בשלב מוקדם ככל האפשר, כך שלא ניתן יהיה להטיל ספק במצבכם השכלי או הגופני.

  קחו בחשבון שינויים עתידיים בנכסים שלכם

  מורישים רבים מתלבטים האם לחלק את העיזבון בצורה כללית, דהיינו, כל יורש יקבל אחוז מסוים מן העזבון, או בצורה פרטנית, דהיינו, כל יורש יקבל נכס ספציפי. רצוי לזכור שצוואה עשויה להיות ממומשת רק שנים רבות לאחר שנוסחה. לכן, ערכו של נכס פרטיקולרי שנכלל בצוואה עשוי להשתנות מן הרגע שבו נוסחה הצוואה ועד לרגע שבו הנכס יירשם על שם היורש בנסח טאבו. לכן, רצוי לבנות את הצוואה כך שתכלול מנגנונים שייקחו בחשבון תנודות אפשרויות במחירי הנכסים השונים.

  הימנעו מהכללתם של סעיפים דרקוניים

  מורישים רבים נוהגים להשתמש בצוואה ככלי לשליטה על יורשיהם לאחר מותם, באמצעות הכללתם של סעיפים דרקוניים בצוואה, הקובעים כיצד ייראו חייהם של היורשים וכיצד עליהם לנהוג לאחר שילך המוריש לעולמו. סעיפים ממין זה אינם משיגים לרוב את מטרתם ורק מחריפים סכסוכים משפחתיים.

  צוואה הדדית

  בעבר, צוואות הדדיות בין בני זוג לא כללו הגבלות כמעט בכלל. אף על פי כן, תיקונים שונים בחוק הירושה שנערכו בשנים האחרונות יצרו הגבלות חמורות על שינויים בצוואה של בני זוג שנותרו בחיים לאחר שנפטר בן הזוג שהוריש להם את רכושו. לשם המחשה, אדם שמעוניין לשנות את הצוואה ההדדית שלו לאחר שבן זוגו נפטר, יצטרך להשיב לקופת העיזבון את כל אשר ירש מבן זוגו בהתאם לצוואה המשותפת. לפיכך, ישנה חשיבות עליונה בעת ההחלטה לערוך צוואות הדדיות, כי הצוואות תכלולנה מנגנונים שונים שיאפשרו לבני הזוג לערוך שינויים בצוואה גם לאחר שבן הזוג השני ילך לעולמו.

  תניית סילוקין

  עם התפתחות דיני הירושה, התפתחו מנגנונים שונים שנועדו להפחית בצורה משמעותית את האינטרס של יורשים או של צדדים שלישיים להתנגד לצוואה. אחד מאותם מנגנונים הוא תניית הסילוקין, שמשמעותה היא נישול יורש שלא עמד בתנאיה של הצוואה. תניית סילוקין נפוצה קובעת שיורש שהתנגד לצוואה לא ייהנה מהירושה, כך שסביר להניח שהוא יחשוב פעמיים לפני שיבחר להתנגד לצוואה.

  הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות

  במידה שאתם חוששים שהצוואה שכתבתם תאבד ולא תמצא את דרכה אל היורשים, ישנה אפשרות להפקידה אצל רשם הירושות. כך, כל בקשה שתוגש לרשם הירושות לאחר מותו של המוריש תחשוף בצורה אוטומטית את הצוואה שהוא הפקיד.

  העילות השונות לביטול צוואה

  ישנן מגוון אפשרויות לבטל צוואות או למחוק הוראות מתוכן. לדוגמה, מצב רפואי שהוביל לפגיעה בשיקול הדעת של המוריש או השפעה בלתי הוגנת על המוריש מצד אחד היורשים עשויים לשכנע את בית המשפט לבטל את הצוואה או סעיף מסעיפיה.

  כיצד לנהוג במקרה של תקיפת צוואה?

  במידה שנוכחתם שאחד היורשים צפוי להתנגד לצוואה, מומלץ לפעול מהר ולפנות מהר ככל האפשר לעורך דין המתמחה בצוואות וירושות על מנת להקטין את הסיכוי שהצוואה תבוטל בסופו של דבר.

  לסיכום, אם בחרתם לערוך צוואה, חשוב לפנות לעורך דין צוואות.משרד עו"ד גלברג ושות' מתמחה בתחום המקרקעין , בתכנון ובניה, צוואות וירושות והתחדשות עירונית, יערוך עבורכם את הצוואה בהתאם לצרכיכם. לפרטים נוספים, צרו קשר.

  עו''ד נאור גלברג

  עורך דין ושמאי המקרקעין נאור גלברג, הינו בעל תואר ראשון B.LL במשפטים בהצטיינות, ובוגר התכנית ללימודי שמאות מקרקעין מאונ' אריאל. עו"ד נאור גלברג מחזיק בניסיון של למעלה מעשור בתחום הנדל"ן, במהלכן ליווה למעלה מ-500 עסקאות נדל"ן, בהן זכה ללוות מאות עסקאות נדל"ן, לרבות עסקאות מכר של דירות יד שנייה ודירות מקבלן, זאת לצד ליווי וייצוג בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות קומבינציה, ליווי תב"עות וייצוג מול ועדת תכנון, מיסוי מקרקעין קבוצות רכישה ועוד. עו"ד נאור גלברג משמש כחבר בוועדת קניין, בוועדת התחדשות עירונית ובוועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עורכי הדין.

  לייעוץ בוואצאפ
  מתלבטים? לייעוץ ראשוני ללא עלות
  השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם

   שדה חובה

   שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

   שליחה