נאור גלברג
02/06/2024

הלוואה בין בני משפחה היא מצב בו בן משפחה אחד נותן הלוואה לבן משפחה אחר על מנת לסייע לו במצבים כלכליים מורכבים. במידה ולא נערך הסכם הלוואה מסודר, עלולים להיווצר חיכוכים ואי הבנות בין בני המשפחה. במאמר זה נסביר את כל מה שצריך לדעת על הסכם הלוואה בין בני משפחה – מה הוא צריך לכלול, מה עושים במקרה של אי הסכמה ואיך תוכלו להימנע מאי הבנות כבר מההתחלה.

מהו הסכם הלוואה בין בני משפחה?

הסכם הלוואה בין בני משפחה הוא מסמך משפטי שמסדיר את התנאים של העברת כספים בין קרובי משפחה, במטרה לסייע במצבים כלכליים שונים כגון רכישת דירה, השקעה בעסק, תשלום עבור לימודים או כל צורך אחר. במקרים מסוימים, עשויה להתבצע העברה ללא תמורה, ובמקרה כזה חשוב לתעד היטב את ההסכמות כדי למנוע פרשנויות שגויות או טענות לקיומה של מתנה, שעלולה לכלול השלכות מס. ההסכם מתאר בצורה מפורטת את כל התנאים הקשורים להלוואה, כולל סכום ההלוואה, לוח זמנים להחזר, ריבית אפשרית (אם ישנה), ובטחונות (כמו ערבויות או משכון נכסים).

יצירת הסכם ברור ומפורט משמש למניעת חיכוכים ומבוכות עתידיות, ומאפשרת לשמור על היחסים הטובים בין בני המשפחה גם במקרה של קשיים כלכליים. זהו כלי משפטי חשוב המסייע להגן על זכויות כל אחד מהצדדים ומבטיח שכל המעורבים מודעים להתחייבויותיהם ולתנאי ההסכם. בזכות כך, ניתן להימנע מהבנות שגויות ולהבטיח תשלום חזרה של הכספים בצורה מסודרת.

האם ניתן להסתפק בהסכם בעל פה?

למרות שהחוק מאפשר הסכמים בעל פה במקרים רבים, בעניין של הלוואות בין בני משפחה, סיכונים רבים יכולים להתעורר מהסתמכות על הסכם לא מסודר ולא כתוב. הסכם בעל פה עלול להוביל לאי הבנות וחילוקי דעות בקרב בני המשפחה, שכן פרטי ההסכם אינם מתועדים ולכן יכולים להוביל לפרשנויות שונות משני הצדדים.

העדר הסכם כתוב עלול להקשות על הוכחת פרטי ההסכם במקרה של סכסוך. בבית משפט, הצדדים יצטרכו להסתמך על זיכרון אישי ועל ראיות עקיפות, שלעיתים אינן מספקות להוכחת התחייבויות ברורות ומדויקות. זה עלול להוביל למשפט ממושך ולעיתים גם להחלטות שאינן לטובת שני הצדדים.

כמו כן, הסכם בעל פה אינו מתייחס לכל הפרטים שיכולים להיות חשובים בהקשר של הלוואה (עליהם נפרט בהמשך), שנוטים להתפרש באופנים שונים על ידי כל צד כאשר אין הסכם כתוב שמגדיר אותם בבירור.

מה צריך לכלול הסכם הלוואה בין בני משפחה?

כפי שכבר ציינו, גם כאשר מדובר בהלוואה בין בני משפחה, חשוב מאוד לערוך הסכם מסודר ולא להסתפק בהסכמה בעל פה.

כל הסכם צריך להכיל מספר רכיבים חיוניים שיבטיחו שכל הצדדים מבינים את המחויבויות והזכויות שלהם במסגרת ההלוואה:

 • סכום ההלוואה: יש לציין את הסכום המדויק שהמלווה מעביר ללווה ולוודא כי שני הצדדים מבינים ומסכימים על הסכום הזה.
 • תקופת ההחזר: ציון מועדי התחילה והסיום של ההחזר, והתדירות שבה צריכים להתבצע התשלומים (חודשי, רבעוני, שנתי, וכו').
 • תנאי ריבית: אם ישנה ריבית, יש לציין את שיעור הריבית, כיצד היא מחושבת, והתדירות שבה תועד על ההלוואה. במידה ואין ריבית, מומלץ לכלול זאת במפורש כדי למנוע תביעות לאחר מכן.
 • בטחונות: הגדרה האם יש צורך בבטחונות להבטחת ההלוואה, כמו רישום משכון על נכס או ערבות של צד שלישי, ותיאור מפורט של הבטחונות הללו.
 • חתימות הצדדים להסכם

חשוב מאוד לפרט את כל התנאים וההתניות של ההלוואה בצורה בהירה וחד משמעית, כדי שלשני הצדדים תהיה הבנה מלאה לגבי התחייבויותיהם ההדדיות. כמו כן, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין לצורך ניסוח ההסכם כדי להבטיח שהוא עומד בכל הכללים המשפטיים הנדרשים.

עורך דין להסכם הלוואה בין בני משפחה

מה עושים במקרה של הסתבכות בהחזר או הפרת ההסכם?

במקרה של הסתבכות בהחזר ההלוואה, חשוב קודם כל לפעול באופן מושכל ומכובד כדי לשמור על היחסים המשפחתיים. ראשית, יש לנסות להבין את הסיבות לקושי בהחזר ולדון בהן בפתיחות עם הלווה, ואם יש צורך, כדאי לשקול מתן הארכה בתשלום או תיקון תנאי ההחזר. במקרה שהמצב לא משתפר ויש צורך בהתערבות משפטית, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי עם עורך דין המתמחה במשפט מסחרי או חוזים, כדי לבחון את ההסכם ולאפיין את האפשרויות הקיימות. עורך הדין יוכל להציע פתרונות כגון מינוי גורם ניהול תיקונים שיכול לסייע לשני הצדדים להגיע להסדר מוסכם ללא צורך בהליך משפטי רשמי.

אם הניסיונות לפתרון בדרכים פחות פורמליות נכשלים, ייתכן ויהיה צורך בפנייה לבית משפט. עורך הדין יכול להכין תביעה משפטית נגד הלווה על פי הסכם ההלוואה. תביעה כזו תדרוש הוכחה של ההסכם, הסכומים המעורבים והפרות התנאים שהוסכמו עליהם. במקרה זה, כפי שציינו לעיל, חשוב מאוד שההסכם יהיה כתוב ומפורט ככל הניתן, כדי להקל על ההוכחה בבית המשפט.

בנוסף, ניתן לשקול את האפשרות של גישור או בוררות, שהם דרכים פחות תוקפניות ויכולות להוביל לפתרון הסכסוך בדרך שמונעת פגיעה ביחסים המשפחתיים. גישור יאפשר לשני הצדדים להציג את טענותיהם בפני מגשר מוסמך, שיעזור להם להגיע להסכמה משותפת. בוררות, מצד שני, היא תהליך משפטי יותר פורמלי, שבו בורר מוסמך מקבל החלטה סופית ומחייבת לפי ההסכמות שנקבעו בהסכם הבוררות.

האם ניתן לתבוע החזר הלוואה ללא הסכם כתוב?

כאשר מדובר בהלוואה בין בני משפחה ללא הסכם כתוב, עלולים להיווצר קשיים במקרה של תביעה להחזר ההלוואה. על אף שניתן לתבוע גם ללא הסכם, התהליך הופך למורכב ומסובך יותר מבחינה משפטית. ללא הסכם כתוב, קשה יותר להוכיח את קיומה של ההלוואה, את תנאיה ואת הסכום שניתן. במצב כזה, בית המשפט יצטרך להסתמך על עדויות בעל פה ועל ראיות נסיבתיות, מה שמקשה על ההליך המשפטי. לכן, גם כאשר מדובר בהלוואות בין בני משפחה, מומלץ בכל מקרה לערוך הסכם כתוב ומפורט, כדי למנוע קשיים וסיבוכים משפטיים עתידיים.

האם הסכם הלוואה בין בני משפחה חייב בתשלום מס?

הסכם הלוואה בין בני משפחה לא חייב בתשלום מס ברוב המקרים, אך ישנם מספר חריגים שחשוב להכיר ולקחת בחשבון. ככלל, כאשר מדובר בהלוואה בין בני משפחה מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אחים), ללא ריבית או בריבית נמוכה מריבית שוק, לרוב לא תהיה חבות במס. בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בנושא כדי להבין את המשמעויות והחבויות האפשריות מבחינת דיווח ותשלום מס, ולפעול בהתאם לחוק.

לסיכום

חשוב מאוד לערוך הסכם הלוואה בכתב גם כאשר מדובר בהלוואה בין בני משפחה. הסכם כתוב מבהיר את כל פרטי ותנאי ההלוואה, מונע אי הבנות ומחלוקות עתידיות, ומספק הגנה משפטית לשני הצדדים. יש לוודא שההסכם כולל את כל הרכיבים החיוניים כגון סכום ההלוואה, מועד הפירעון, תנאי ריבית ובטחונות במידת הצורך. כדי להימנע מבעיות ומחלוקות בעתיד, מומלץ תמיד לערוך הסכם הלוואה משפחתי בכתב, ולהיוועץ בעורך דין לצורך ניסוח ההסכם.

עו”ד נאור גלברג בעל ניסיון רב בתחום הסכמי ההלוואות זה למעלה מעשור. פנו עוד היום לקבלת ייעוץ מקצועי ראשוני 072-3303593 >>

עו''ד נאור גלברג

עורך דין ושמאי המקרקעין נאור גלברג, הינו בעל תואר ראשון B.LL במשפטים בהצטיינות, ובוגר התכנית ללימודי שמאות מקרקעין מאונ' אריאל. עו"ד נאור גלברג מחזיק בניסיון של למעלה מעשור בתחום הנדל"ן, במהלכן ליווה למעלה מ-500 עסקאות נדל"ן, בהן זכה ללוות מאות עסקאות נדל"ן, לרבות עסקאות מכר של דירות יד שנייה ודירות מקבלן, זאת לצד ליווי וייצוג בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות קומבינציה, ליווי תב"עות וייצוג מול ועדת תכנון, מיסוי מקרקעין קבוצות רכישה ועוד. עו"ד נאור גלברג משמש כחבר בוועדת קניין, בוועדת התחדשות עירונית ובוועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עורכי הדין.

לייעוץ בוואצאפ
מתלבטים? לייעוץ ראשוני ללא עלות
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם

  שדה חובה

  שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

  שליחה